Start » Greklands relation till ikoner

Greklands relation till ikoner

Ikoner ser de flesta som en konstart som finns i våra kyrkor. Riktigt så är det inte utan i flera hem finns det också ikoner. Ikoner har en riktigt spännande historia som börjar med det romerska rikets fall. Romarriket hade delats i två delar, öst och väst. Det i öst skulle bli det bysantianska riket och det var här som de första ikonerna skapdes. Bysans rike låg där idag Turkiet och Grekland befinner sig i atlasen. Kristendomen var på frammarsch och med den en tog en helt ny konstart form.

Den tidigare konsten hade avbildat människan naken och porträttlikt men i östrom växte nu en konstart helt olikt denna fram. Medan Västrom ärade flera gudar som Mars och Eros så fick kristendomen allt fler anhängare i Öst. Nu började konstnärerna i Bysantinopel att avbilda Jesus, helgonen och jungfru Maria i konsten. Ikoner betyder just avbild eller bild och kommer av det grekiska ordet eikon. Istället för nakna människor så avbildades dem i all prakt med vackra kläder. Ett problem som uppstod var att ingen visste hur dessa människor sett ut. Därför fick de utseende efter det rådande idealet.

Ikoner som avbildning inkluderar ofta Jungru Maria

Ikoner sprids över Europa

Bysantinopel blev Konstantinopel och kristendomen spreds över Europa. Korstågen innebar flera tusen korsriddare på resande fot, och den bysantianska konsten spreds med dessa. Italienarna plundrade Konstantinopel under fjärde korstågen. Ikonerna och skatterna fördes till Italien. De tog även med sig influenserna hem och skapade egna ikoner. Några av de äldst bevaradee ikonerna finns idag i just Italien. Fast några av de som räknas som mest fulländade återfinns i Hagia Sofia i dagens Istanbul. Än idag har Grekland en särskild relation till ikoner. Den grekisk ortodoxa kyrkan är synonym med dessa avbildningar. Medan den katolska kyrkan har statyer så har den ortodoxa sina bilder. Ju längre österut vi befinner oss i Europa desto vanligare blir det med ikoner i hemmet.